m

Werkwijze

Onderhandelen

U wordt door ons nauw betrokken bij de behandeling van uw dossier. Om onnodige kosten te vermijden, streeft uw advocaat waar mogelijk naar een gunstige minnelijke schikking.

Bemiddeling

U kan in ons kantoor beroep doen op een erkende bemiddelaar in familiezaken voor elk familiaal geschil (beëindiging huwelijk, wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning of een conflict tussen familieleden).
Onze onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar zal samen met alle partijen zoeken naar een oplossing, waar iedereen achter staat.

Deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting kan partijen veel tijd, zorgen en kosten besparen. Bovendien wordt het resultaat niet in handen van een rechter gelegd, maar door de partijen zelf uitgewerkt.

Gerechtelijke procedure

Indien u wenst te procederen, onderzoeken wij altijd of de kosten de baten niet overtreffen. Hiervan brengen wij u vooraf duidelijk op de hoogte. Zo bent u in staat om dankzij goede informatie en open communicatie gefundeerde beslissingen te nemen. Uiteraard staan wij u ook met extra advies bij.

Is een gerechtelijke procedure onafwendbaar dan stellen wij alles in het werk om uw zaak zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen. U wordt telkens op de hoogte gebracht van belangrijke fases tijdens deze procedure.

“Bij Rechtuit Advocaten is uw dossier in goede handen.
Een gedreven team van advocaten neemt uw dossier ter harte.”

Advies, legal audit & opmaken juridische documenten

Dankzij nauw overleg zijn wij in staat uw noden of die van uw bedrijf te doorgronden en te vertalen in gepaste juridische oplossingen.

Rechtuit Advocaten gaat voor een persoonlijke aanpak waar een klare en duidelijke taal voorop staat.

Specialisaties

Elke advocaat beschikt over doorgedreven specialisaties zodat u altijd geniet van de grootste kwaliteit aan juridische dienstverlening.

Bij het afsluiten van uw dossier voorzien wij een gratis consultatie.
U krijgt de kans vragen te stellen omtrent het bereikte resultaat of onze aanpak.

Gratis consultatie

Omdat Rechtuit Advocaten een groot belang hecht aan open communicatie, krijgt u bij het afsluiten van uw dossier de laatste consultatie gratis.

Hierin bespreken we uw zaak. Werd het beoogde resultaat bereikt? Hoe hebben we dit aangepakt en waarom?

Hoe kunnen wij u helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Bijkantoor Ine Smolders

Erkegemstraat 77
8020 Oostkamp