m

Specialisaties

Hieronder vindt u al onze specialisaties. Wij richten ons voornamelijk tot particulieren en professionelen.

 • Personenrecht & familierecht
  • Huwelijks- of samenwoningscontracten: opmaken, controleren, wijzigen
  • Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
  • Echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO)
  • Bepalen van maatregelen na stopzetting wettelijke of feitelijke samenwoning
  • Bepalen tijdelijke maatregelen bij relationele problemen
  • Uitoefening van ouderlijk gezag en verblijfsregeling minderjarige kinderen
  • Onderhoudsgeld
  • Kinderbijslag
  • Vereffening-verdeling van de huwgemeenschap na echtscheiding
  • Vereffening-verdeling van de gemeenschap na samenwoning
  • Bijstand op bijeenkomsten bij de notaris
  • Afstamming: erkenning of betwisting moederschap/vaderschap
  • Adoptie
  • Voogdij
  • Voorlopige bewindvoering
  • Geesteszieken
  • Erfrecht: geschillen bij de verdeling van een nalatenschap
  • Schenkingen en testamenten
  • Naamswijziging
 • Jeugdrecht
  • Bekomen van jeugdbeschermingsmaatregelen voor minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie
  • Bijstand van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
  • Bijstand van minderjarige slachtoffers
  • Algemene bijstand van ouders en minderjarigen voor de Jeugrechtbank
  • Bijstand van ouders of minderjarigen bij buitengerechtelijke instanties met het oog op de vrijwillige vastlegging van jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Strafrecht en strafprocesrecht
  • Strafrechtelijke verdediging van beklaagden
  • Bijstand aan slachtoffers van misdrijven / Schadevergoeding
  • Strafbemiddeling
  • Bijstand bij verhoor
  • Voorlopige hechtenis
 • Verkeersrecht
  • Strafrechtelijke verdediging na verkeersovertredingen en verkeersongevallen
   • alcoholintoxicatie/dronkenschap
   • overdreven snelheid
   • vluchtmisdrijf
   • onopzettelijke slagen en verwondingen
   • Rijverbod
   • Boetes
   • Medische en psychologische proeven
  • Burgerrechtelijke verdediging na verkeersongevallen
   • schadevergoeding
   • begroting van alle soorten schade na expertiseverslag van een geneesheer
 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Bijstand in schadedossiers
  • Begroting van materiële, lichamelijke, morele, esthetische, tijdelijke, blijvende… schade
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Medische aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid voor voorwerpen, dieren, gebouwen, personeel, kinderen…
  • (Buiten)contractuele aansprakelijkheid
  • Arbeidsongevallen
  • Analyse van de inhoud van verzekeringspolissen
  • Regres door de verzekeringsmaatschappij
  • Verval van dekking van de verzekering
 • Schuldbemiddeling
  • Opmaken verzoek tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling
  • Bijstand voor de Arbeidsrechtbank
  • Bescherming tegen gedwongen uitvoering via gerechtsdeurwaarders
  • Beslag
  • Gedwongen verkoop
  • Bemiddeling met schuldeisers
 • Handelsrecht
  • Opstellen of nakijken van (commerciële) overeenkomsten
  • Invorderen van facturen, ook in het buitenland
  • Niet of slechte uitvoering van overeenkomsten door wederpartij
  • Legal audit van uw bedrijfsdocumenten

  Uw bedrijf werkt met verschillende juridische documenten (standaardovereenkomsten, algemene voorwaarden, … ). Vaak matcht de inhoud niet meer met uw activiteit of bedrijf. Laat daarom uw documenten nakijken zodat u bij een geschil niet voor verrassingen komt te staan. Zo staat u commercieel én juridisch sterk.

 • Vastgoedrecht
  • Opstellen, nakijken of uitvoeren van promotieovereenkomsten
  • Vragen of geschillen in het kader van appartementsmede-eigendom
  • Koop en verkoop van vastgoed
  • Vragen met betrekking tot erfpacht en opstalrecht
  • Makelaarsovereenkomsten
 • Aannemingsrecht & bouwrecht

  Voor aannemers, architecten, bouwheren, projectmakelaars:

  • Bemiddeling in geschillen tussen bouwpartners
  • Opmaken van aannemingsovereenkomsten
  • Opmaken van algemene voorwaarden
  • Opmaken van architectenovereenkomsten
  • Bijstaan van aannemers/architecten/bouwheren/… in gerechtelijke procedures
  • Gerechtelijke expertises
 • Huur & handelshuur
  • Opstellen van huurcontracten (woning of handel)
  • Nalezen van huurcontracten die u wenst af te sluiten (woning of handel)
  • Opstellen en/of nalezen van brouwerijcontracten
  • Bemiddeling bij geschil met (ver)huurder
  • Uitzetten van uw huurder in geval van wanbetaling of andere wanprestaties
  • Juridische ondersteuning bij beëindigen of vernieuwen van (handels)huurovereenkomst
 • Contractenrecht – Bijzondere overeenkomsten
  • Opmaken en/of nalezen van overeenkomsten
  • Beëindigen van overeenkomsten
  • Laten naleven van overeenkomsten
  • Onderhandelen bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten

  Voor contracten die betrekking hebben op allerlei materies, nationaal of internationaal, tussen professionelen, tussen professionelen en particulieren of tussen particulieren onderling:

  • Agentuurovereenkomsten
  • (Algemene) distributieovereenkomsten
  • Commissieovereenkomsten
  • Concessie- of alleenverkoopsovereenkomsten / franchisingovereenkomsten / makelaarsovereenkomsten
  • Leningsovereenkomsten / lastgevingsovereenkomsten
  • Vervoersovereenkomsten
  • Overdrachten handelsfonds / overdracht aandelen
  • Aan- en verkoopovereenkomsten
  • Huurovereenkomsten
 • Zakenrecht – Zakelijke zekerheidsrechten
  • Burenhinder
  • Erfdienstbaarheden zoals dakdrop, rioolrecht, recht van uitweg…
  • Mede-eigendom
  • Afpaling
  • Gemene muur
  • Vruchtgebruik
  • Borgstelling
  • Pand
  • Hypotheek
 • Financieel en economisch recht
  • Consumentengeschillen
  • Toetsen van overeenkomsten of algemene voorwaarden aan huidige wetgeving
  • Kredietovereenkomsten
  • Geschillen tussen bank en klant
  • Geschillen tussen verzekeraar en verzekerde
 • Vennootschapsrecht
  • Begeleiden bij de keuze van vennootschapsvorm
  • Oprichten van vennootschap
  • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
  • Overdracht en herstructurering van ondernemingen, handelszaak en vennootschappen
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders
  • Conflictsituaties binnen vennootschappen
  • Vereffening van een vennootschap
  • Aanstelling als vereffenaar
 • Onderneming in moeilijkheden
  • Begeleiding bij overmatige schuldenlast
  • Aanvraag en begeleiding W.C.O. (Wet Continuïteit Ondernemingen)
  • Aanvraag faillissement
  • Begeleiding bij faillissement
  • Invordering facturen ten aanzien van schuldenaars in W.C.O. of in faling
  • Beslag
 • Transportrecht
  • Afsluiten van vervoerovereenkomsten met inbegrip van transportverzekeringen, toepassing INCO-terms etc.
  • Invorderingen transportfacturen, scheepsbeslag…
  • Behandelen van schadegevallen bij CMR, zeevervoer, spoorvervoer, luchtvervoer
  • Bij wegvervoer: geschillen bij vervoervergunningen, overlading, rij- en rusttijden, verkeersongevallen…
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
  • Opstellen, nalezen, controleren van arbeidsovereenkomsten
  • Geschillen bij arbeidsovereenkomsten: ontslag, werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, loon…
  • Arbeidsvoorziening en werkloosheid
  • Gezinsbijlagen
  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Rust- en overlevingspensioen

Niet gevonden wat u zocht? Neem contact met ons op. Wij kunnen u vast helpen.

 

Bijkantoor Ine Smolders

Erkegemstraat 77
8020 Oostkamp